På 1800-talet mottog byamännen i Månsåsen fyllnadsjord i skogen upp mot Österfjället. För att få ut värdet ur skogen uppfördes en såg, Fjällsågen i Gräftån 1831. Upphovsmannen till Fjällsågen var Olof Månsson i Backen, Månsåsen.

 

 

 

 

 

 

 

Många år senare hade skogen köpts upp av ett skogsbolag. Bönderna i Månsåsen tog strid för att återfå marken då allt inte gått rätt till. En av de drivande var morfars far Jöns Persson. I närheten av den ursprungliga sågen byggde morfar och hans pappa en enkel liten stuga 1955.

 

 

 

 

 

Här kan du sitta i andra tankar

tills någon annan på dörren bankar.

 

 

 

Källa 1800-talet: boken "Karolina från Fjällsågen samt Sven-Abrahams sällsamma äventyr" av Albert Nilsson, "Hackås-Nisse"

 

 

 

 

Tillbaka till Mina resor

Tillbaka till första sidan

Fjällsågen

                 Jämtland