Under miljontals år har smältvatten från Lefka Ori, de Vita bergen, urholkat marken och bildat en 18 kilometer lång och 600 meter djup, smal ravin. Klippväggarna stupar lodrätt och längst ner letar sig ett vattendrag fram mellan stenar och klippblock.

 

Vandringen ner genom ravinen börjar med 3 km i trä- och stentrappor. Efter det blir det stigar och smala vägar som leder vidare neröver. Vi började halv nio på morgonen och var framme straxt före tre. Ett avbrott till lata soldagar när du är på semester på Kreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1995

  

Ravinen sett från

starten, längst upp   

 

På väg nerför

 

 

Järnporten, den

smalaste passagen

Förbjudet att plocka

blommor, röka och

spela trattgrammofon

 

 

 

Tillbaka till Mina resor

Tillbaka till första sidan

Samariaravinen

                                      Grekland